ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
44 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
45 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน