ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน