ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน