ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 37 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
26 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน