ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 25 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดโคกสุก สพป. ชัยนาท เขต 1 25 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 25 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
16 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
18 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน