ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
10 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
18 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
19 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
20 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
21 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
22 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
23 โรงเรียนวัดโคกสุก สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
24 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
25 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 11  
28 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
33 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
34 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
35 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
36 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน