ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนวัดโคกสุก สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
10 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
12 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน