ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 16  
20 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
29 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
30 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
31 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน