ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
22 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน