ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน