ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
22 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน