ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
15 โรงเรียนวัดทองนพคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน