ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
20 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
21 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
22 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
23 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
24 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
25 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
26 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
27 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
28 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
30 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
32 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
33 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
34 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
36 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน