ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน