ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 47 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 46 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
15 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน