ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน