ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 8  
14 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดหอระฆัง สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
34 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
35 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน