ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
17 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
29 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
30 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
31 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
32 โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
33 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
34 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
37 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
39 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 21  
40 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
41 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
42 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
43 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
44 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน