ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
6 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน