ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
12 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
13 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
14 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
16 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
18 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 18  
24 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนวัดดอนรังนก สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน