ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน