ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
10 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดกรุณา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน