ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่า สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน