ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน