ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
13 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
14 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
16 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
17 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
18 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
19 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
20 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
21 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
22 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
23 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
24 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
25 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
26 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
27 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
28 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
29 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
30 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
32 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
33 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
35 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
36 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
37 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
38 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน