ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
13 โรงเรียนวัดท่าแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
14 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
16 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
18 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
19 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
20 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
21 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
22 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
23 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
24 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
25 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
26 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
27 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
28 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
30 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
31 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
32 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
33 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน