ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 23  
29 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 32  
35 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
39 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
40 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
41 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
42 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
43 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
44 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน