ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน