ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน