ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านเก่า สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
13 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
14 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
16 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
17 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
18 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
20 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
22 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
25 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
26 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
27 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
28 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
29 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
31 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
32 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
33 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 22  
34 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
37 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
38 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
39 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 34  
40 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
45 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
46 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน