ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเก่า สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
19 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
21 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน