ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
10 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
11 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 5  
12 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
17 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน