ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
9 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 5  
10 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
20 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
21 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
22 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
23 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 15  
25 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
30 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
31 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 25  
33 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน