ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน