ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน