ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
11 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
12 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน