ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน