ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 14  
17 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
29 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
30 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน