ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 4  
7 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 55 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 54 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
36 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
37 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
38 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน