ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 85.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท เขต 1 76.23 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 75.39 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท เขต 1 73.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 72.85 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน