ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน