ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 87.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 81.76 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 81.76 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 75.95 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 65.71 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 60.81 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 59.59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 58.71 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 55.65 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 52.59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 46.47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท เขต 1 36.84 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน