ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน