ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดท่า สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
25 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 20  
28 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
40 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน