ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดโคกหมู สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน