ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน