ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน