ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต 1 32 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 16 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 16 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 16 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ชัยนาท เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
26 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 8 เข้าร่วม 19  
28 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดคลองเกษม สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
33 โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
35 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 4 เข้าร่วม 28  
36 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
37 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
38 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
39 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
40 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
41 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
42 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
43 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน