ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน