ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดกรุณา สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
17 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
18 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
25 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
26 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
27 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
28 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
29 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
30 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
31 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
32 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
33 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
35 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
36 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
37 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 18  
40 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 38 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 38 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
44 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
45 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
46 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
47 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน